Politikerne bryter loven når de lar barn drikke alkohol.

Hvor mange politikere har brutt alkoholloven? ALLE som gir alkoholholdig drikk til barn som ikke er gamle nok, bryter loven. Strafferammen er fengsel inntil 6 måneder. Hvorfor er det ingen journalister eller andre som skriver om denne ulovlige skjenkingen? Det skrives daglig om hvorvidt den seksuelle trakasseringen, som har pågått, er ulovlig eller ikke. Det kan det være vanskelig å klarhet i. Men en ting er sikkert: Skjenkingen er ulovlig.

MeToo kampanjen handler om seksuell trakassering og overgrep. Det er skremmende at en slik ukultur har fått vokse fram blant våre folkevalgte. Hvorfor har ingen reagert før? Hvor er de ansvarlige voksne? Lukker de øynene for det som skjer rett foran nesen på dem? En blanding av seksuell trakassering og alkohol har pågått i så mange år at et oppegående menneske (som en politiker bør være) må jo ha sett hva som foregår. Hvorfor er det ingen journalister eller andre som snakker eller skriver om dette grove lovbruddet? Har vi i Norge så mange politikere som har vært med på å skjenke mindreårige at ingen tør å ta tak i dette? Her har foreldre sendt sine ungdommer på politiske arrangementer og stolt på at barna er trygge. Nå er det avslørt at nettopp de voksne som skulle sørge for en tryggheten, ikke bare har forsøkt å utnytte ungdommene, men at de faktisk har brutt loven. Om mitt mindreårige barn hadde fått servert alkohol på et politisk møte el, hadde jeg anmeldt forholdet. DET ER FLERE SPØRSMÅL JEG VIL HA SVAR PÅ: 1. Hvor har denne skjenkingen foregått? Har den foregått på hoteller/restauranter og skjenkesteder, bør stedet straks miste skjenkebevillingen.

2. Har den foregått på "private" rom, steder? Hvem har da kjøpt alkoholholdig drikk/skjenket mindreårige?

De bør da straffes ifølge loven. Jeg trenger vel ikke engang å si at jeg mener at de folkevalgte bør følge Norges lover. Lovene de selv har utarbeidet.

Ja, og i tilfelle du er i tvil. Alkoholloven gjelder også i ditt private hjem. Den regulerer salg. Dvs. fra butikker, vinmonopol, taxfree, osv. Den regulerer skjenking/utlevering. Skjenking av alkohol foregår på serveringssteder- og ellers der det drikkes. Så når det står at skjenking ikke må skje til noen under 18 år (øl og vin) og 20 år (sprit), gjelder det deg også. HJEMME!

LOV OM OMSETNING AV ALKOHOL. Alkoholloven ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. § 1-5.Aldersgrenser

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år. § 10-1.Alminnelige bestemmelser om straff. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

Utvalgt innlegg