Tallene ingen snakker om ... uke 21

Tall fra Bivirkningsrapporten og Ukerapporten til Legemiddelverket.


Hver torsdag legger Legemiddelverket ut lange rapporter Bivirkingsrapport og Ukesrapport Jeg har fulgt med uke for uke siden nyttår, og flere har bedt meg om å skrive ned tallene da de ikke orker å lete selv. Det er mye jobb, over 100 sider å lese gjennom, men heldigvis er det delt opp i kapitler. Jeg har ikke tatt med tabellene da det er lettere å bare skrive tallene. Vil du se mer? Besøk sidene selv. Se link over. Beklager at tallene er litt skjeve. Bloggen var ikke veldig samarbeidsvillig

Legemiddelverket bivirkningsrapport Sitat: «Statistikk over meldinger om mistenkte bivirkninger per 01.06.2021 Det er så langt mottatt 14 517 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 10 003 (69%) av disse er behandlet.» Sitat: «Bare meldinger som er kvalitetssikret og behandlet inkluderes i rapporten. Det vil til enhver tid være meldinger under behandling – disse omtales ikke videre her.» Sitat

«Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 47 % av de alvorlige meldingene.»

«Seks meldinger med dødsfall er hos personer under 60 år.»

UKE 21 Dødsfall etter vaksinering: 3. En av AstraZenica og to av Pfizer. Dødsfall etter korona: 2. I UKE 20 Dødsfall etter vaksinering 4 3 etter Pfizer og 1 etter Moderna Dødsfall etter korona 2

Tall fra Ukesrapporten. (Link: ukesrapporten) Her finner du utrolig mange opplysninger om det meste. Fylker, opprinnelsesland, antall vaksinerte osv. Jeg tar bare med en liten del av tallene.

Smitte rapportert inn i uke 21 etter 1. dose Fra vaksineringen startet. I Tabell 34 finner du antall vaksinerte med påvist SARS-CoV-2 fordelt på alder og kjønn fra og med 14 dager etter første dose. Det er flest kvinner. Tar ikke alderen her, men kjønnsfordelinger slik Kvinner: 805 Menn: 442 = 1247 totalt.

Smitte rapportert inn i uke 21 etter 2. dose Siste 14 dager Tabell 33. Antall vaksinert med en koronavaksine og påvist smitte etter to doser Påvist smitte 1-6 dager etter andre dose 30 personer Påvist smitte 7-13 dager etter andre dose 16 personer Påvist smitte fra og med 14 dager etter andre dose 28 personer Påvist smitte etter andre dose totalt 74 personer

Tar med denne tabellen så du ser at tallene er korrekte.

Totalt smittet Fra vaksineringen startet: Se mer i tabell 31 og 32 i ukesrapporten. Etter 1. dose: Antall: 2300 Etter 2. dose: Antall: 429

Fullvaksinerte som er smittet av korona og død: (Fra vaksineringen startet) Sitat: «Covid-19-assosierte dødsfall. l blant fullvaksinerte Data ble trukket ut fra MSIS, SYSVAK og BIVAK 31. mai 2021. Her presenteres antall covid-19- assosierte dødsfall blant fullvaksinerte. Blant de fullvaksinerte som har fått påvist SARS-CoV-2, er det 14 tilfeller som er registrert som Covid19-assosierte dødsfall i MSIS. Alle bortsett fra ett tilfelle er over 80 år. Det er kjent fra utbruddsarbeid og informasjon fra BIVAK at flere av disse personene har hatt underliggende sykdommer som tilsier lavere respons på vaksinen.» Sitat fra Legemiddelverket: «Denne rapporten inneholder alle de mistenkte bivirkningene uavhengig av mulig årsakssammenheng. Det kan komme tilleggsopplysninger om hendelsene, eller ny kunnskap om vaksinen, som endrer vurderingen av bivirkningsmeldingene. Legemiddelverket, Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), Verdens helseorganisasjon (WHO) og legemiddelfirmaene går gjennom bivirkningsmeldingene og gjør statistiske beregninger for å avdekke ukjente bivirkninger (signaldeteksjon). Når det avdekkes et signal gjøres det en grundigere analyse for å vurdere om det kan være en ny bivirkning av legemidlet, eller om det er andre faktorer som kan forklare signalet. På grunnlag av disse analysene kan det være aktuelt å oppdatere legemiddelinformasjonen med nye bivirkninger eller innføre tiltak for å minimere risikoen. Hver uke publiseres denne bivirkningsrapporten som oppsummerer meldte bivirkninger av koronavaksinene.»


Til slutt: Med forbehold om feil i mine regnestykker. Jeg har tillatt meg og utheve noe av skriften i sitatene og å lage linjeskift for lettere og kunne lese. Jeg legger ut nye tall neste uke.