top of page

Tallene ingen snakker om ... juni 2024


Beskjed fra Legemiddelverket - Meld på nytt.

Sitat: "Meldingene gir et øyeblikksbilde på meldetidspunktet og vi vet ikke alltid hvor lenge symptomene varer. Vi oppfordrer derfor lege eller den vaksinerte å melde på nytt med oppdaterte opplysninger ved langvarige og vedvarende symptomer." Sitat slutt

Hva er alvorlige bivirkninger? 

Sitat: "Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen: • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne • har medført livstruende sykdom eller død • har medført fosterskade/medfødte misdannelser • har medført sykehusopphold eller forlenget syke husopphold • står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)." Sitat slutt

Forrige Bivirkningsrapport ble publisert den 21. september 2023. Bivirkningsrapporten som før kom ukentlig, har stoppet helt opp. Jeg kan heller ikke finne ut når neste rapport kommer. 

Oppsummering - hele befolkningen (fra rapporten 21. september 2023)


Dødsfall etter vaksinering

 • 278 mistenkte dødsfall etter vaksinering er behandlet.

 • 251  av disse skyldes Pfizer.

 • 28 av de døde var under 60Bivirkningsmeldinger

 • 62 313  bivirkningsmeldinger er meldt inn

 • 8 052  er klassifisert som alvorlige

 • 40 % av disse er så alvorlig at pasienten legges inn på sykehus.

 • Det utgjør ca. 3220 innleggelser etter vaksinering


Barn og unge

 • 76 mistenkte bivirkninger (0 -11 år)

 • 9 alvorlige bivirkninger (0-11 år)

 • 32 568  bivirkningsmeldinger (12 - 39 år)

 • 2 712 alvorlige bivirkninger (12 - 39 år)Graviditet og amming

 • 229 meldinger er blant "Graviditet, puerperale og perinatale lidelser Eks: Spontanabort"

 • 53 meldinger gjelder diebarn under 5 år som som ikke selv er vaksinert, men hvor mor som ammer har fått vaksine (det tallet er fra april 23 - så ble meldingene "bakt inn" i gruppen 0-11


 

Behandlede meldinger oppdelt i kjønn

 • Kvinner: 51 332 totalt. 5 629 alvorlige

 • Menn: 10 699 totalt. 2 406 alvorlige

 • Ukjent kjønn: 56 totalt. 17 alvorlige 

 

 


Menstruasjons- og blødningsforstyrrelser

 • 20 412 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. Vi har også behandlet

 • 593 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder

 • 42 156 meldinger er symptomer relatert til kjønnsorganene og bryst

Hjerteproblemer

Eks: Bradykardi, takykardi, perikarditt, atrieflimmer, ekstrasystoler.

3092 meldinger.Hva med dem som fikk AstraZenica ?

(Denne ble gitt til våre helsearbeidere før den ble stoppet) • 6 dødsfall

 • 9 643 bivirkningsmeldinger

 • 825 av disse er alvorligeØkning etter at de sluttet å sette vaksinen

 • 6 658 meldinger herav 619 alvorlige

 


Det er så viktig at alle MISTENKTE BIVIRKNINGER blir meldt inn. Kun på den måten kan man fastslå at det er en bivirkning. Takket være at mange nok meldte inn om blødningsforstyrrelser og hjerteproblemer, ble det fastslått at vaksinen kunne være årsaken. Likeledes er det mange som har fått elveblest. Her tar jeg med melding fra Danmarks legemiddelverk.

Ny bivirkning? Kronisk elveblest Publisert 21.03.2024 17:34

Danmarks legemiddelverk mener at Modernas koronavaksine (Spikevax) kan gi en ny mulig kronisk bivirkning: kronisk elveblest.


Du kan selv melde inn mulige bivirkninger på Helse Norge. Før var det en egen side, men nå virker det som om du må være bruker at Helse Norge for å melde inn? Om du vet, skriv gjerne en kommentar.

  UKERAPPORTEN FRA FHI


Covid-19-assosierte dødsfall er definert som dødsfall hvor covid-19 er angitt som underliggende eller medvirkende årsak på dødsattesten.

Sitat: "Mens man tidligere kun inkluderte dødsfall med en positiv prøve i MSIS, inkluderes nå også dødsfall uten en positiv prøve i MSIS. Første dødsfall ble meldt 12. mars 2020. For hvert dødsfall i Dødsårsaksregisteret skal det velges ut én underliggende dødsårsak. Folkehelseinstituttet følger regler fastsatt av WHO for utvelgelsen av denne underliggende dødsårsaken. Forenklet kan man si at den underliggende dødsårsaken anses som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye eventuelt andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet. Hvis det påføres flere dødsårsaker på dødsmeldingen vil den eller de sykdommene som ikke registreres som underliggende dødsårsak, bli registrert som medvirkende dødsårsak. Om covid-19 blir underliggende eller medvirkende dødsårsak avhenger av hvor på dødsmeldingen legen påfører diagnosekodene. Dette er opp til den enkelte lege å vurdere." Sitat slutt. (Jeg har lagt til mellomrom så det er enklere å lese)Minner igjen om at den siste rapporten for fortalte om vaksinestatus på de som døde, var i mai 2022. I den siste rapporten dette ble oppgitt, var kun 11, 1 % av de døde uvaksinerte.


Koroadødsfall i Norge

Gjennom pandemien og frem til 26. mai 2024 er det registrert totalt

 • 6 694 covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret.

 • 3 423 i 2022

 • 1 546 i 2023

 • 216 hittil i 2024

For hele pandemien er gjennomsnittsalderen på de døde

 • 83 år, medianalderen er 85 år, og

 • 3 568 (53 %) er menn.


 


Til slutt.


FANTASTISKE TILBUD TIL DEG og SUPERT FOR MEG
Ønsker du å støtte meg ved å bestille mine bøker blir jeg veldig glad. Jeg har et fantastisk tilbud på Trippelgjengen (Fire bøker for barn.) Her ser du den siste. ) De kan også bestilles hver for seg.


Boken Når du plukker en blomst har fått en varm velkomst hos bokanmeldere og bokbloggere. Den anbefales til alle som ønsker å lære mer om Jehovas vitner. Hva skjer bak de lukkede dører?

Boken handler om en ung jente som forlater menigheten og hvordan det påvirker forholdet til familien gjennom livet.

Etter at boken kom ut, har Jehovas vitner mistet stat-støtten. Bla. på grunn av sin behandling av utstøtte, spesielt barn som blir utstøtt. De har anket og ny sak kommer opp i Lagmannsretten. Tidspunkt for rettsaken er ennå ikke fastsatt.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
bottom of page