Tallene ingen snakker om ... uke 22

Tall fra Ukerapporten og Bivirkningsrapporen fra Legemiddelverket.

Nå har jeg tatt skjermbilde av tabellene da jeg fikk tilbakemeldinger på at tallene ikke kunne stemme. Derfor har jeg også lagt linkene til rapportene nederst på siden.

Status pr. 8. juni:

  • Antall vaksinerte (første dose): 1 851 849

  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 15 046

  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 10 236

  • Antall mistenkelige dødsfall etter vaksinering: 179 Økning i uke 22

  • Dødsfall etter vaksinering i uke 22: 7

  • Dødsfall etter korona i uke 22: 3

Bivirkningsrapporter fordelt på kjønn: Kvinner: 8513 Menn: 1716 Ukjent: 7

Sitat fra Legemiddelverket: «Bare meldinger som er kvalitetssikret og behandlet inkluderes i rapporten. Det vil til enhver tid være meldinger under behandling – disse omtales ikke videre her.» Sitat fra Legemiddelverket: "Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 48 % av de alvorlige meldingene." SYKEHUSINNLEGGELSER ETTER VAKSINERING: 574 (48 %) har vært innlagt på sykehus etter bivirkninger. Det er 157 dager siden første vaksine ble satt. Det gir et gjennomsnitt 3.6 personer hver dag.  • ANTALL SMITTEDE ETTER VAKSINERING: 55 fullvaksinerte ble smittet i løpet av uke 21 og 22. I tabellen under kan du se hvor mange som er blitt smittet etter vaksinering totalt.


  • ANTALL DØDE AV KORONA, ETTER VAKSINERING: 16 tilfeller av fullvaksinerte som ble smittet av korona og døde (fra vaksineringen startet). 2 av tilfellene var i uke 22.

Link til Ukesrapporten. Rapporten er på 95 sider, så her finner du flere tall om det skal interessere deg.

https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-22-31.05---06.01.21.pdf


Link til Bivirkningsrapporten https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksinerVisste du dette? En person som tester positivt flere ganger, telles også flere ganger. Kilde:VG