Tallene ingen snakker om ... uke 23

Status pr. 15. juni: (Bivirkningsrapporten)

  • Antall vaksinerte (første dose): 2 010 010

  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 15 514

  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 10 787 Det er totalt 185 mistenkelige dødsfall etter vaksinering fra 27. desember til 15. juni. Ni av dem er under 60 år. I uke 23 er det rapportert:

  • Dødsfall etter vaksinering i uke 23: 6 (5 Pfizer og 1 Moderna)

  • Dødsfall etter korona i uke 23: 1

Bivirkningsrapporter fordelt på kjønn: Kvinner: 8944 Menn: 1836 Ukjent: 7

Økning i alvorlige bivirkninger uke 23

Pfizer: + 62 Moderna: + 14 AstraZenica: + 14


Økning i mindre alvorlige bivirkninger uke 23 Pfizer + 149 Moderna + 58 AstraZenica + 245 Sykehusinnleggelser etter vaksinering: Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 49 % av de alvorlige meldingene. I uke 23 ble det meldt inn 90 nye alvorlige bivirkninger. 49 % så alvorlig at de ble lagt inn på sykehus. Det betyr at det ble lagt inn 44 personer, som gir et gjennomsnitt på 6.3 sykehusinnleggelser pr. dag sist uke.

Covid-19- assosierte dødsfall blant fullvaksinerte i uke 23 Det er nå registrert 19 Covid-19-assosierte dødsfall i MSIS totalt. I forrige rapport ble meldt om totalt 17. Dvs. to fullvaksinerte døde av korona i uke 23

Smitte hos fullvaksinerte i uke 22 og 23 De siste to ukene har 40 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte. Sitat fra Ukerapporten

"1 204 606 individer regnes som fullvaksinerte. Av disse har 1 188 665 fått to vaksinedoser og 15 941 individer har fått én vaksinedose etter gjennomgått infeksjon. Totalt har 399 (0,03 %) individer fått påvist SARS-CoV-2 blant de som regnes som fullvaksinerte med to doser, og mindre enn 5 individer har fått påvist SARS-CoV-2 etter å ha gjennomgått infeksjon og fått én vaksinedose. De siste to ukene har 40 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte.."

Sitat fra Legemiddelverket: «Bare meldinger som er kvalitetssikret og behandlet inkluderes i rapporten. Det vil til enhver tid være meldinger under behandling – disse omtales ikke videre her.»

"Merk at frem til og med rapport for uke 21 ble tall om påvist SARS-CoV-2 hos vaksinerte fremskaffet ved å koble MSIS og SYSVAK direkte. Fra og med rapport for uke 22 benyttes Beredt C19 for fremskaffelse av data. Eventuelle små ulikheter i rapporterte tall kan forekomme på grunn av ulik metode for uttrekk av data."


Link til bivirkningsrapporten: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210617%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

Link til Ukerapporten: https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-23-07.06---13.06.21.pdf

Utvalgt innlegg