Tallene ingen snakker om ... uke 24

Status pr. 22. juni:

Antall vaksinerte (første dose): 2 237 341

Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 16 254

Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 11 297

UKE 24: 3 personer døde etter vaksinering. Alle etter å ha fått Pfizer. To av de døde er under 60 år. Alder fant jeg ikke. Ingen døde av korona.

Denne gangen tar jeg med tabellene så du kan se tallene her. Det som er merkelig er at det er så mange kvinner i forhold til menn som opplever (rapporterer) inn bivirkninger. For å se hvor mange i de forskjellige aldre som er vaksinert kan du gå inn på Ukerapporten til legemiddelverket. Her ser vi også at det er mange unge som får bivirkninger, selv om det er en liten gruppe opp til 39 år som har fått vaksinen.

Økning i alvorlige bivirkninger Pfizer + 90 Morderna +18 AstraZenica + 7 Økning i lite alvorlige bivirkninger Pfizer + 200 Morderna + 53 AstraZenica +139

SYKEHUSINNLEGGELSER ETTER VAKSINERING

Antall alvorlige bivirkninger har økt med 115 tilfeller. 50 % av disse blir lagt inn på sykehus. Det betyr at i gjennomsnitt er det 8.2 personer som legges inn på sykehus hver dag etter vaksine-skader. Sist uke var tallet 6.3 personer så tallet er økende. Obs. Fremdeles blir det rapportert inn bivirkninger etter AstraZenica som ble ble gitt i en dose og stoppet. Til sammenligning var det 33 innlagt med koronasykdom den 24. juni. Vi ser nå at antall dødsfall og sykehusinnleggelser er større blant de vaksinerte enn de som er smittet av korona.


Positive tilfeller av SARS-CoV-2 hos vaksinerte . Kilde: Beredt C19, MSIS, SYSVAK. Antall vaksinert med koronavaksine og påvist smitte etter to doser i løpet av de soste 2 ukene. Uke 23 og uke24 Påvist smitte 0-6 dager etter andre dose 7 Påvist smitte 7-13 dager etter andre dose 7 Påvist smitte fra og med 14 dager etter andre dose 37 Påvist smitte etter andre dose totalt 51


Ingen registrerte dødsfall blant de smittede fullvaksinerte i uke 24. Hittil er det rapportert 19 dødsfall blant fullvaksinerte. Sitat fra Legemiddelverket: «Bare meldinger som er kvalitetssikret og behandlet inkluderes i rapporten. Det vil til enhver tid være meldinger under behandling – disse omtales ikke videre her.» Link til Bivirkningsrapporten: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210624%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf Link til Ukerapporten: https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-24-14.06---20.06.pdf Hvordan går det i USA? VEARS (tilsvarende Legemiddelverket i Norge) forteller om disse tallene: VAERS "data released today by the CDC showed a total of 387,087 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 6,113 deaths and 31,240 serious injuries between Dec. 14, 2020 and June 18, 2021."

Utvalgt innlegg