Tallene ingen snakker om ... uke 26

​​​Status pr. 6. juli:

  • Antall vaksinerte (første dose): 2 887 721​

  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 19 054

  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 12 257

  • Antall mistenkte dødsfall etter vaksinering 3

Sitat fra Bivirkningsrapporten: "Flere meldinger enn forventet tyder på god meldekultur. Legemiddelverket mottar mange meldinger og opplever at både helsepersonell og befolkningen har lav terskel for å melde ved mistanke om bivirkninger etter vaksinering mot covid-19. Det kan være flere årsaker til at vi mottar mange meldinger: • Koronavaksinene gir kraftige reaksjoner hos flere enn det vi er vant med fra andre vaksiner. Flere opplever derfor vanlige bivirkninger. • Det er blitt enkelt å melde mistenkte bivirkninger elektronisk. Tidligere måtte helsepersonell fylle ut et papirskjema. • Tydelig informasjon om bivirkninger gjør at helsepersonell og befolkningen er mer oppmerksomme og melder. • Det er meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon."

Koronadødsfall i uke 26 2 Antall mistenkte dødsfall etter vaksinering i uke 26 3 2 etter å ha blitt vaksinert med Pfizer 1 etter å ha blitt vaksinert med Moderna Økning i antall alvorlige bivirkninger Pfizer + 57

Moderna + 11 AstraZenica + 14 Janssen 0 Økning i antall lite alvorlige bivirkninger Pfizer + 167

Moderna + 53 AstraZenica +237 Janssen 0 Alle meldingene om bivirkninger blir behandlet før de rapporteres. Det kan kanskje forklare at det er 0 bivirkninger etter Janssen-vaksinen. Det betyr at flere bivirkninger er rapportert inn, enn de som står i rapportene. Som vi ser av statusen (øverst på siden) er det 6 797 bivirkninger som ikke er vurdert ennå, om jeg tolker dette riktig. Oppdatering: "Legemiddelverket har mottatt 14 meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinering med COVID19 Vaccine Janssen. Hendelsene er klassifisert som lite alvorlige. Meldingene er ikke ferdig saksbehandlet og er derfor ikke inkludert i tallene i denne ukens rapport." Sitat fra Bivirkningsrapporten: "At meldingen er behandlet betyr at alvorlighet av hendelsen er vurdert, symptomene er oversatt til internasjonalt kodeverk og kategorisert. • Vi prioriterer og behandler alvorlige meldinger om mistenkte bivirkninger først. Derfor gir rapporten et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige bivirkninger." Totalt antall meldinger fordelt på kjønn Kvinner: 10 095. Menn: 2 151

Ukjent kjønn: 11

Alvorlige meldinger

Kvinner: 1200 Menn: 566 Ukjent kjønn: 2 Sitat: "Det er kjent fra flere studier at kvinner oftere oppsøker helsetjenester og melder bivirkninger. "


Sykehusinnleggelser etter vaksinering: 50 % av dem med alvorlige bivirkninger legges inn på sykehus. I uke 26 var det meldt om 82 alvorlige bivirkninger. Det gir et gjennomsnitt pr. dag på 5.8 mennesker som legges inn på på sykehus etter vaksine-skader. Tallet er langt høyere enn innlagte koronapasienter som var 16 nye innleggelser i uke 26. Personer under 60 år _ meldte dødsfall etter vaksinering. Sitat fra Bivirkningsrapporten: "Vi har mottatt 11 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos personer under 60 år. Fire av disse gjelder dødsfall som følge av den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) etter vaksinering med Vaxzevria. For de resterende dødsfallene er årsakssammenhengen med vaksinering usikker."


Tabell fra Bivirkningsrapporten:Koronapasienter på sykehus: Sitater fra Ukerapporten. "Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav og synkende. Det er foreløpig rapportert om 16 nye innleggelser i sykehus i uke 26, etter 20 i uke 25 og 22 i uke 24." "Det er foreløpig ikke rapportert om noen nye innleggelser i intensivavdeling i uke 26, etter 4 i uke 25 og 0 i uke 24."

Hva skjer med de vaksinerte? Hvor mange blir smittet? Hvor mange dør? Det er registret totalt 19 koronadødsfall blant fullvaksinerte. Det er ikke registrert koronadødsfall i uke 26 blant de vaksinerte.

De siste to ukene har 65 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte (Se tabell 28 nedenfor). Det er også mange flere kvinner, da unge, som blir smittet av korona etter vaksinering. Se rapporten om du vil vite tallene for det. Link ligger nederst på siden. Det samme gjelder bivirkninger.

Legg merke til at de fleste fullvaksinerte blir smittet etter 14 dager eller mer. Ifølge FHI skal da de være best beskyttet.

Med det samme du er på besøk. Ta gjerne en titt på bøkene mine i nettbutikken. https://www.sigridolsen.no/butikk

​Legemiddelverket publiserer ukentlige rapporter med informasjon om behandlede mistenkte bivirkninger av koronavaksiner. Dette er informasjon vi har mottatt gjennom vårt bivirkningsmeldesystem for pasienter, helsepersonell og produsenter. Meldingene blir samlet i vårt nasjonale bivirkningsregister. Meldingene blir gjennomgått og vurdert, før vi publiserer vår ukentlige rapport.

Link til Bivirkningsrapporten: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210708%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf


Link til Ukerapporten: https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-26-28.06.-04.07-21.pdf Hva skjer i andre land? Mange spør om det, og her er en lettfattelig oversikt fra VAERS (USAs tilsvarende det norske Legemiddelverket)

https://www.openvaers.com/covid-data/mortality?fbclid=IwAR1BddEXQrvSHPos0EQN6pL60F5ZUw-23Nks-jrwqJrpJKHb5BY2MArlvJk