Tallene ingen snakker om ... uke 27

Det er nå 197 mistenkte dødsfall etter vaksinering. 11 av disse var under 60 år. Ett dødsfall ble rapportert inn i uke 27, etter å ha blitt vaksinert med Pfizer. Ingen døde av korona i uke 27. Legemiddelverket har mottatt 20 730 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 12 552 meldinger behandlet. 1 866 er klassifisert som alvorlige og 10 686 er klassifisert som lite alvorlige.Økning i antall alvorlige bivirkninger: Totalt Nye i uke 27 Pfizer 1026 78

Moderna 183 17 AstraZenica 467 9 Janssen 0 0 Økning i antall lite alvorlige bivirkninger:

Totalt Nye i uke 27

Pfizer 3280 103

Moderna 591 10 AstraZenica 6818 87 Janssen 0 0 Totalt antall meldinger fordelt på kjønn: Kvinner: 10 323 Menn: 2218

Ukjent kjønn: 11

Alvorlige meldinger totalt:

Kvinner: 1265 Menn: 599 Ukjent kjønn: 2 Alle meldingene om bivirkninger blir behandlet før de registreres i rapportene. Det kan kanskje forklare at det er 0 bivirkninger etter Janssen-vaksinen. Det betyr at flere bivirkninger er rapportert inn, enn dem som står i rapportene. "Legemiddelverket har mottatt 14 meldinger (uke 26) om mistenkte bivirkninger etter vaksinering med COVID19 Vaccine Janssen. Hendelsene er klassifisert som lite alvorlige. Meldingene er ikke ferdig saksbehandlet og er derfor ikke inkludert i tallene i denne ukens rapport." Sykehusinnleggelser etter vaksinering: 50 % av dem med alvorlige bivirkninger legges inn på sykehus. I uke 27 var det meldt om 104 alvorlige bivirkninger. Det gir et gjennomsnitt pr. dag på 7,42 mennesker som legges inn på på sykehus etter vaksine-skader, totalt 52 innleggelser. Tallet er langt høyere enn innlagte koronapasienter som var 14 nye innleggelser i uke 27. (Har ikke tall for hvor mange av dem som var vaksinert) Personer under 60 år _ meldte dødsfall etter vaksinering. Sitat fra Bivirkningsrapporten: "Vi har mottatt 11 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos personer under 60 år. Fire av disse gjelder dødsfall som følge av den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) etter vaksinering med Vaxzevria. For de resterende dødsfallene er årsakssammenhengen med vaksinering usikker." Vaksinerte, smitte og dødsfall med korona: 79 fullvaksinerte ble smittet av korona i ukene 26 og 27 Blant de (totalt siden vaksineringen startet) 529 fullvaksinerte som har fått påvist SARS-CoV-2, er det 24 personer som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Dødsfall: 19 fullvaksinerte.

Dødsfall etter korona tilbake i tid. Stemmer dette, ser det ikke lovende ut. I uke 21 ble det for første gang rapportert inn koronadødsfall blant fullvaksinerte. Det ble da rapportert 14 dødsfall, men jeg har ikke funnet ut når de døde, da rapporten ikke sier noe om det. NB: I uke 21 var det kun to korona-dødsfall, men i ukene 17 - 21 døde 26 personer av korona (uvaksinerte og vaksinerte). Og mitt store spørsmål er da; i hvilke uker døde de 14 fullvaksinerte? Ser vi på tallene fra uke 22-27 ble det registrert totalt 10 nye koronadødsfall blant uvaksinerte og vaksinerte. I uke 23 var 19 fullvaksinerte erklært død av/med korona, altså 5 i tillegg til de 14. Det må betyr av 5 av 10 dødsfall var blant fullvaksinerte i ukene 22-26. Konklusjon: 50 % av de som har dødd av korona de siste fem ukene, har vært fullvaksinert. *

. *Hvor mange av de resterende som hadde fått første dose, finner jeg heller ikke i rapportene. Dersom du skulle ha andre opplysninger er det fint om du tar kontakt, for dette høres ut som det er en feil i rapportene.

NYE REGISTRERTE BIVIRKNINGER Meldte tilfeller i Norge per 13. juli 2021. Disse bivirkningene er nå tatt med i pakningsvedlegget da så mange bli rammet. Spesielt unge menn.

63 tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen): ​​

  • 49 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  • 10 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

  • 3 etter vaksinering med Vaxzevria (AstraZeneca)

  • 1 etter vaksinering med både Vaxzevria og Comirnaty ​

18 tilfeller av myokarditt (betennelse i hjertemuskelen):

  • 13 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  • 5 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

Denne gangen velger jeg å vise hvilke bivirkninger som er vanligst. Det som slår meg er at bivirkningene rammer hele kroppen og mange forskjellige funksjoner. Og som du også ser av teksten til Legemiddelverket så får noen flere bivirkninger av vaksinen.

Vi må også huske dette: Sitat fra Legemiddelverket: "Covid-19-assosierte dødsfall Covid-19-assosierte dødsfall omfatter dødsfall hos personer med laboratoriebekreftet covid-19 varslet til Folkehelseinstituttet av helsepersonell. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. " Sitat: "For hele pandemien er gjennomsnittsalderen på de døde er 80 år, medianalderen er 83 år og 421 (54 %) er menn. Siden nyttår har medianalderen gått ned, og for de 4 siste uker var den 74 år (Figur 23). Det er registrert totalt 2 dødsfall i aldersgruppen 0–19 år." Vil du se flere tabeller fra Bivirkningsrapporten? Følg denne linken. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210715%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf Link til ukerapporten fra Legemiddelverket: https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/ukerapport-uke-27-05.07---11.07.21.pdf