top of page

"Nytt lys" for Jehovas vitner

Er det ikke rart? Noen få dager etter at Jehovas vitner tapte saken mot den Norske stat mykner de opp reglene (som de i rettsaken påsto ikke finnes) for hvordan medlemmer skal behandle utstøtte og de som selv velger å slutte i menigheten. Jehovas vitner har nå gjort noen justeringer i hvordan utstøtte skal behandles. De synes kanskje selv at det er å myke opp? Men hva mener x-vitnene?


"Nytt lys" kom på et veldig gunstig tidspunkt

Jeg hører nå om flere x-vitner som har fått meldinger, brev og telefoner fra tidligere nære venner og slektninger som de ikke har hørt fra på mange år. De starter gjerne med at de savnes, men avsluttes med at vitnene inviterer dem til minnehøytiden nå i påsken. Dette er et kaldt gufs fra fortiden og ikke en kjærlig handling.

Spesielt sett i lys av det Jehovas vitner nå forsøker, er å få tilbake sin registrering som trossamfunn, og ikke minst pengene (Ca. 15 mill. i året), i form av statsstøtte. Nok en gang brukes enkeltpersoner i menighetene til å gjøre jobben for Det styrende råd. Menigheten adlyder uten å tenke på hvordan kontakten kan forstyrre den utstøtte som kanskje har slitt i mange år etter at de ble kastet ut av menigheten og faktisk livet sitt. Det eneste livet de kjente til. Nå skal liksom alt være i orden bare for at noen menn i Amerika påstår at de har kontakt med Gud


Får de som sitter i Det styrende råd tilgivelse fra Gud?

Og trenger de å be om det? For jeg stiller meg undrende til dette "nye lyset". Sier de at Gud har forandret mening? Eller har Det styrende råd tolket Bibelen feil og splittet familie og venner unødvendig i flere generasjoner? Og i tillegg kalt det en kjærlig og kristen handling for å få medlemmene til å se hva de velger bort, for så å komme tilbake i den trygge menigheten. Finnes det i så fall tilgivelse for en slik ukristelig feiltolkning av Bibelen? For bibelen har ikke forandret seg, bare forståelsen av skriftstedene. Og hva mer har Det styrende råd ikke forstått?

Og er det ikke frustrerende for vitnene som ble tvunget til å ta avstand fra sine kjære, å se at det hele var en feiltolkning. "Wrong doing."

Ekstra ille er det når vi vet at vitner som stiller spørsmål eller oppfatter ting annerledes, de står i fare for å bli utstøtt. Man skal altså ikke stille spørsmål. Det er det samme som å mistro Gud.


 

Dette sa Mark Sanderson (medlem i Det styrende råd)

Fritt oversatt og forkortet: Jehova er den mest miskunne dommer. Det styrende råd har tenkt mye og fokusert på hvordan Jehova har behandlet syndere. Det styrende råd har gjennom meditasjon og diskusjon forsket på Bibelen. De har diskutert ny informasjon og kommet fram til at de har gjor feil, «wrong doing". Jehova vil ikke at noen skal bli ødelagt «destroyed», men få leve. Jesus tok bort alle synder. Alle kan leve evig. Alle skal få mulighet til å komme hjem, «come home». Sanderson innrømmer her at de har tolket Bibelen feil, og derved gjort feil og vært strengere enn Gud selv. «Wrong doing». Ved å studere flere skriftsteder har de kommet til følgende konklusjon:

Fritt oversatt: Den som gjør galt, trenger hjelp fra de eldste. Ikke å bli dømt. De eldste må gi råd og instrukser – hjelpe til slik at den uheldige slipper løs fra Satan. Det styrende råd har fått en klarere forståelse nå. Derfor har de bestemt at en komite av de eldste i menigheten skal ha møte med den «uheldige». Ikke bare en gang, men flere ganger for å gi tid til å angre. Om de angrer, vil komiteen hjelpe dem ut av Satans klør.

Døpte yngre som synder.

Jehovas vitner hevder å ha voksendåp, men barn ned i 12-årsalderen kan ta dåpen (som de kaller det), dersom barnet er modent nok. Men det barnet ikke forstår, er at ved å døpes åpner de også opp for muligheten til å bli utstøtt av menigheten. Dette sier Mark Sanderson (fritt oversatt) Barnet må møte med sine foreldrene og to eldste. Det blir klargjort hvilke steg foreldre har gjort allerede. Dersom den unge viser god innstilling og vilje til å forandre seg, og foreldre gjør en god jobb – da er det ikke nødvendig å gjøre noe mer. De eldste vil kun veilede. Dette vil reflektere Jehovas vilje om at alle får en sjanse til å komme hjem.  Målet er å gi den unge hjelpen han/hun trenger.


Men dersom den unge fortsetter å gjøre galt

Fritt oversatt: En komité av eldste sammen med barnet og dens kristne foreldre møtes. Det styrende råd er sikker på at dette vil hjelpe. Justeringer vil lede syndere tilbake – nettopp slik Jehova ønsker. Men ... Bibelen lærer oss tydelig at de som gjør urett, må fjernes fra menigheten. De som nekter å respondere og å la De eldste rettlede og hjelpe, må fjernes fra menigheten. Selv om medlemmet står i fare for å bli utstøtt vil De eldste, etter noen måneder, sjekke om han angrer seg. De eldste vil gi en «warm apeal».


De som har blitt utstøtt for mange år siden.

Det styrende råd har bestemt at de utstøtte nå skal få besøk fra menigheten med en «warm appeal». De vil være svake åndelig – derfor vil alle få tilbud om bibelstudie – og det … selv før han/hun er opptatt i menigheten igjen. Men de må ønske å komme tilbake. Guds miskunn gjør at Jehovas vitner vil rekke ut en hånd for å be alle om å komme tilbake, en bønn til alle. Vi er rede til å hjelpe.

Oppfordring til alle utstøtte

Kjenner du ikke de lokale Jehovas vitner? – ta kontakt med oss likevel. Jehova vil at du skal komme hjem, og det vil vi også. Be oss om «spirituell assistanse».

Vi trenger ikke å ignorere personen fullstendig.

Når en er fjernet fra menigheten – Vi sosialiserer ikke med slike personer, men de kan inviteres på møter. Det kan ha vært en bibelstudie-kompis, en nær venn eller en slektning.

Hva om noen vi har fjernet fra menigheten, kommer til Rikets sal? Nytt er at Det styrende råd har bestemt at vi (medlemmene) kan hilse på disse, men da etter sin egen samvittighet. Ikke en «exstended conversatien» eller sosialisere. Men hilse … det kan vi når gjøre.

 

Hva med dem som gjør opprør og sier mot Jehovas vitner?

Bibelen sier: Dersom noen kommer til dere og vil undervise om noe som ikke stemmer med det Kristus lærte oss, skal dere ikke be ham hjem og hilse ham velkommen. Den som tar imot bedrageren, blir hans medarbeider.


Det styrende råd har undersøkt tekstene i Bibelen nærmere. De har konkludert med at skriftsteder omhandler personer som aktivt jobbet imot Jehovas vitner. Derfor skal vi ikke ha noe å gjøre slike personer. Er det noen x-vitner som aktivt går imot menigheten, vil de ikke de eldste eller individuelle kristne besøke eller invitere slike. Vi har fått klarhet i hvordan personer skal bli behandles.

Det styrende råd har også fått klargjort sin forståelse. De eldste er de privilegerte som får jobbe sammen med Gud, for å hjelpe alle til å angre. Vår kjærlighet til Jehova blir større etter hvert som vi forstår hans kjærlighet og tålmodighet. De eldste vil etter hvert få informasjon hvordan de skal handle i forhold til de nye reglene.


 

Så leser Mark Sanderson et nyhetsbrev fra Det styrende råd. (Kort fortalt)

Søstre kan ha på bukser «slacks» når de deltar på møter og stevner.  Men når de er en del av programmet, må de ha skjørt eller kjole.

Brødre kan slippe å ha jakke og slips. Men være pent kledd. Ikke hverdagslig påkledning. Men de må ha på slips og jakke når de deltar i programmet. 


(Min kommentar) I talen vises en film der en dame kommer til en Rikets sal. Den utstøtte damen ser skikkelig trist og lei seg ut da hun ankommer alene i en bil og går inn i Rikets sal. Et par oppdager henne og sier hei og sier at de er glad hun kommer på møtet. Da lyser damen opp som et bevis på at et «HEI» er det som skal til. Mer utdypende samtale er ikke lov. Så hva hjelper det med et «HEI» for så og bli oversett?


Og nye spørsmål kommer opp i mitt hode. Hvor mye skal vitnene ha lov til å si til den utstøtte som kommer på møtet? Ikke sosialisere, men et kort hei. Og om de samtaler litt. Er det grense for hvor lenge de kan snakke sammen før vitnet har syndet. Og hva de snakker om ... er det lov å snakke lenge kun om vitnet forkynner? Et "hei" for så å bli overlatt til seg selv på bakerste benk. Er det så mye bedre enn det var før? Da alle overså den utstøtte og han måtte sitte bakerst.Vil du vite mer om hvordan det er å vokse opp som Jehovas vitne?

Hva er konsekvensene for å forlate menigheten? Les boken min Når du plukker en blomst. (Linken fører deg til Ark bokhandel, men du kan gå inn på hvilken bokhandel du ønsker å kjøpe den. Nå koster den kun kr. 98,- (ord. pris 349,-)Trykk på bildet for mer info.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv