top of page

Tallene ingen snakker om ... 21. september 2023

Forrige Bivirkningsrapport ble publisert den 11. april i år. Bivirkningsrapporten som før kom ukentlig, kommer nå ut for andre gang i 2023. Hva har skjedd siden 11. april 2023? De fleste meldingene er nå behandlet, men det står ikke noe om hvor langt tilbake i tid disse er mottatt. Men uansett ... her er tallene fra Bivirkningsrapporten. Antall doser satt i Norge: Pr. 21. september 2023 er det totalt satt over 12 521 000 doser med covid-19 vaksiner i Norge. 1. dose: over 4 351 000 2. dose: over 4 060 000

3. dose: over 3 023 000

4. dose: over 917 000

5. dose: over 168 000

Totalt innmeldte bivirkninger pr. 21. 09.223 er 62 313 Av disse er 8 052 (13%) klassifisert som alvorlige og  54 035 (87 %) er klassifisert som lite alvorlige. Linken til Bivirkningsrapporten fra Legemiddelverket finner du nederst på siden.

Oppsummering (tallene i parentes gjelder siste rapport) Hele befolkningen

 • 4 (6) nye mistenkte dødsfall etter vaksinering *

 • 62 313 (61 847) ) bivirkningsmeldinger er meldt inn

 • 8 052 (7 818) er klassifisert som alvorlige

 • 466 (923) nye mistenkte bivirkningsmeldinger

 • 62 087 meldinger er behandlet. Det utgjør 99,6 % av alle meldinger

 • 226 meldinger ikke er behandlet og følgelig heller ikke med i tabellene


Barn og unge

 • 1 359 (1 310) alvorlige bivirkninger totalt i alderen 12-29 år

 • 49 (92) nye i aldersgruppen 12-29 år har meldt inn alvorlige bivirkninger

 • 76 (74) mistenkte bivirkninger totalt i alderen 0 -11 år.

 • 0 (9) nye alvorlige meldinger blant barn 0 -11 år.

Behandlede meldinger oppdelt i kjønn (fra tabell 1)

 • Kvinner: 51 332 totalt. 5 629 alvorlige

 • Menn: 10 699 totalt. 2 406 alvorlige

 • Ukjent kjønn: 56 totalt. 17 alvorlige

Økning av alvorlige bivirkninger i de forskjellige aldersgrupper. Det er totalt 32 568 (30 773) bivirkningsmeldinger i gruppen 12 - 39 år. En økning på 1 795 fra april.

 • 12 - 17 år 736 totalt 128 alvorlige

 • 18 - 29 år 15 222 totalt 1 231 alvorlige

 • 30 - 39 år 16 610 totalt 1 352 alvorlige

Nye alvorlige bivirkningsmeldinger fordelt på alder: Det er rapporter 234 (445) nye alvorlige bivirkninger i ukene fra 11. april til 9. september 2023

 • 0 (9) 0 -11 år

 • 26 (0) 12-17 år

 • 23 (92) 18-29 år

 • 39 (86) 30-39 år

 • 53 (100) 40-49 år

 • 47 (69) 50-59 år

 • 16 (47) 60-69 år

 • 17 (18) 70-79 år

 • 3 (4) 80-89 år

 • 1 (1) 90 +

 • 9 (19) Ukjent

Hva er alvorlige bivirkninger? "Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen: • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne • har medført livstruende sykdom eller død • har medført fosterskade/medfødte misdannelser • har medført sykehusopphold eller forlenget syke husopphold • står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)." Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 40 % av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter alt fra pasienter som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen til pasienter med livstruende symptomer og sykdommer som gir varig skade.

 • Alvorlige meldinger er nå 8 052

 • 40 % av disse er så alvorlig at pasienten legges inn på sykehus.

 • Det utgjør 3220 innleggelser etter vaksinering

 • En økning på 93 fra april 2023

Dødsfall etter vaksinering Det er så langt behandlet: 278 (274) mistenkte dødsfall etter vaksinering. * 251 (246) av disse skyldes Pfizer. 28 (27) var under 60. Det betyr at ett av de nye, mistenkte dødsfallene etter vaksinering var blant personer under 60 år. OBS. 11. april var det 274 meldinger om dødsfall. Nå er det 278 meldinger. *Ifølge tabell 3 er det nå registrert 251 dødsfall etter Pfizer mot rapporten i april da det var 246. Det betyr at det mangler ett dødsfall i oversikten da det har vært 5 dødsfall etter Pfizer. Så her er det noen som har regnet feil.

Graviditet og amming Det er 229 (225) meldinger blant "Graviditet, puerperale og perinatale lidelser Eks: Spontanabort." Det tilsvarer en økning på 4 meldinger. Det oppgis ikke hva disse skadene gjelder eller om hvordan det gikk/går med babyen og mor. Diebarn Sitat fra bivirkningsrapporten 22. november 2022: "Det er mottatt og behandlet 53 meldinger på barn under 5 år som gjelder diebarn som ikke selv er vaksinert, men hvor mor som ammer har fått vaksine." Hva skjer med disse babyene? Det er ingen opplysninger utover dette som jeg kan finne. Og i rapporten fra april kom "den store overraskelsen". Jeg har fulgt med på disse diebarna og vært i kontakt med legemiddelverket om babyene (uten noen forståelig forklaring), og nå har de bakt tallene inn i statistikken for alle barn under 5 år. Menstruasjons- og blødningsforstyrrelser Sitat: "Vi har behandlet 20 412 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. Vi har også behandlet 593 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. De fleste av disse meldingene gjelder kvinner i aldersgruppen 50–59 år." FHI har nylig publisert resultater fra en befolkningsundersøkelse som også viser en økt forekomst av uventede underlivsblødninger etter vaksinasjon hos kvinner etter overgangsalder. Les denne her: https://www.fhi.no/nyheter/2023/underlivsblodning-etter-koronavaksinasjon-hos-kvinner-som-ikke-menstruerer/ Symptomer relatert til kjønnsorganene og bryst. Eks: Brystsmerter, menstruasjonsforstyrrelser er nå kommet opp i totalt 42 156 (38 099) meldinger. En økning på 4 057.

Hva med dem som fikk AstraZenica ?

 • Antall doser: 148 294 (148 191**)

 • 9 643 (9 542) bivirkningsmeldinger total + 101 nye

 • 837 (825) alvorlige meldinger + 12 nye siden siste rapport

** Vaxzevria har ikke blitt satt i Norge siden 11. mars, men antall satte doser vil kunne øke da det også reflekterer vaksiner etterregistrert i SYSVAK på personer som har fått vaksine i utlandet. Pr. 30 mars 2021

 • Antall doser: 134 221

 • 2 985 bivirkningsmeldinger

 • 218 alvorlige og seks dødsfall.

 • Seks dødsfall

Økning etter at de sluttet å sette vaksinen i Norge:

 • det er en økning på 6 658 meldinger herav

 • 619 alvorlige

 

HJERTEPROBLEMER ETTER VAKSINERING

Hjertebetennelser etter vaksinering: Nå finnes ingen tall på hjertebetennelser i bivirkningsrapporten fordelt på alder og kjønn. (Siste tall jeg finner er fra 11. april i en temaside.) Oppsummering i tabell 8 for Pfizer og Moderna Hjertesymptomer Eks: Bradykardi, takykardi, perikarditt, atrieflimmer, ekstrasystoler 2 603 meldinger. I april var det 2 508 meldinger. Det gir en økning på 95 nye tilfeller.

Sitater:

"FHI og forskningsinstitusjoner i mange land gjennomfører registerstudier for å se etter mulig opphopning av sykdom etter vaksinering, som ikke nødvendigvis er meldt som bivirkninger." "Undersøkelser om langvarige plager. Vi følger med for å fange opp signaler på eventuelle senbivirkninger, men så langt er det ikke oppdaget bivirkninger som oppstår lang tid etter vaksinasjon."

 

Min tanke til slutt: Det er fint at det søkes etter "opphopning av sykdom etter vaksinering" for å se om sykdommer har økt, og at det kan skyldes vaksinering. Personlig kjenner jeg en dame som i sommer fikk hjertebetennelse, og hun har vært hentet i sykebil hele tre ganger. Det er ikke så enkelt som Legemiddelverket vil ha det til. Litt medisiner, så er det over. Denne damen fikk sterke bivirkninger av medisinene og havnet nok en gang på sykehus. Legene sa til henne at det er så lenge siden siste vaksine ble satt, at vaksineringen ikke kan være årsak til hennes sykdom. Da undrer jeg, med rette? Dersom leger ikke melder inn en sykdom som til og med er en kjent bivirkning, grunnet at vaksinen er satt er "for lenge siden", hvordan kan da langtidsbivirkninger oppdages? Er det virkelig opp til hver enkel lege å vurdere dette? Erstatning etter vaksineskader? Et annet problem. Pasienten blir fratatt muligheten til å søke erstatning. Del gjerne om du har lignende historier. Her kan du melde bivirkninger Lenke til Bivirkningsrapporten

Beskjed fra Legemiddelverket - Meld på nytt Meldingene gir et øyeblikksbilde på meldetidspunktet og vi vet ikke alltid hvor lenge symptomene varer. Vi oppfordrer derfor lege eller den vaksinerte å melde på nytt med oppdaterte opplysninger ved langvarige og vedvarende symptomer.


 


En kort oppsummering fra UKERAPPORTEN som nå heter: "Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner"

Her er de fleste tall borte, blant annet vaksinestatus blant innlagte pasienter og dødsfall. Men det vi vet, er at i den siste rapporten dette ble oppgitt, i mai 22, var kun 11, 1 % av de døde uvaksinert.

Hva har skjedd i 2023? Hittil i 2023 er det registrert 790 covid-assosierte koronadødsfall. Det har vært opptil 130 sykehusinnleggelser pr. uke grunnet covid, og høyeste tall innlagt på intensivavdelingen var 7 pasienter i uke 35. Dødsfall de siste ukene i 2023 Uke Dødsfall 33 10 34 11 35 19 36 15 37 26 38 17 Dette skriver FHI: "De fleste som dør av covid-19 er koronavaksinert ettersom vaksinasjonsdekningen er svært høy blant de eldste. 93 % blant personer 75 år og eldre har mottatt minst tre doser og 75 % har fått minst fire doser." Ukerapport uke 20 (15.05- 21.05.23

 


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
Utvalgt innlegg
Siste innlegg