top of page

Tallene ingen snakker om ...11. april 2023

Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner pr. 11.04.2023. Bivirkningsrapporten som før kom ukentlig, kommer nå ut for første gang i 2023. Hva har skjedd siden 22. november 2022? Flere av de ubehandlede meldingene er nå behandlet, men det står ikke noe om hvor lang tilbake i tid disse er mottatt. Men uansett ... her er tallene fra Bivirkningsrapporten. Viktig å vite: Ubehandlede meldinger er ikke med i tabellene. Linken til Bivirkningsrapporten fra Legemiddelverket finner du nederst på siden.


Oppsummering

(tallene i parentes gjelder siste rapport)

 • 6 (3) nye mistenkte dødsfall etter vaksinering

 • 61 847 (60 924) bivirkningsmeldinger er meldt inn

 • 7 818 (7 373) er klassifisert som alvorlige

 • 923 (424) nye mistenkte bivirkningsmeldinger

 • 6 880 er behandlet de samme ukene (Nå behandles flere meldinger enn innkomne)

 • 58 956 (52 076) meldinger er behandlet. Det utgjør 95 % av alle meldinger.

 • 2 891 (8 848) meldinger ikke er behandlet og følgelig heller ikke med i tabellene Barn og unge

 • 1 310 (1 218) alvorlige bivirkninger totalt i alderen 12-29 år

 • 92 (79) nye i aldersgruppen 12-29 år har meldt inn alvorlige bivirkninger

 • 74 mistenkte bivirkninger totalt i alderen 0-11 år. (Mot 20 mistenkte i november 2022. Men da besto gruppen av barn fra 5 år til 11 år) *Se lengre ned om diebarn.

 • 9 (< 5) nye alvorlige meldinger blant barn 0-11 år.

Totalt antall behandlede meldinger oppdelt i kjønn (fra tabell 1) Kvinner: 48 618 totalt. 5 448 alvorlige Menn: 10 282 totalt. 2 353 alvorlige Ukjent kjønn: 56 totalt. 17 alvorligeØkning av alvorlige bivirkninger i de forskjellige aldersgrupper. Det er totalt 30 773 (26 750) bivirkningsmeldinger i gruppen 12 - 39 år. En økning på 4 023.

 • 12 - 17 år 711 totalt 102 alvorlige

 • 18 - 29 år 14 364 totalt 1 208 alvorlige

 • 30 - 39 år 15 698 totalt 1 314 alvorlige


Nye alvorlige bivirkningsmeldinger fordelt på alder: Det er oppgitt 445 (489) nye alvorlige bivirkninger totalt i ukene.

 • 9 (mindre enn 5) 0 -11 år

 • 0 (6) 12-17 år

 • 92 (73) 18-29 år

 • 86 (91) 30-39 år

 • 100 (97) 40-49 år

 • 69 (110) 50-59 år

 • 47 (74) 60-69 år

 • 18 (25) 70-79 år

 • 4 (8) 80-89 år

 • 1 (0) 90 +

 • 19 (5) Ukjent

Hva er alvorlige bivirkninger? Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen: • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne • har medført livstruende sykdom eller død • har medført fosterskade/medfødte misdannelser • har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold • står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Sykehusinnleggelser etter vaksinering Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 40 % av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter alt fra pasienter som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen til pasienter med livstruende symptomer og sykdommer som gir varig skade.

 • Alvorlige meldinger er nå 7 818

 • 40 % av disse er så alvorlig at pasienten legges inn på sykehus. Det utgjør 3127 innleggelser etter vaksinering

 • En økning på 104 siden november 2022


Dødsfall etter vaksinering Det er så langt behandlet 274 (268) mistenkte dødsfall etter vaksinering. 246 av disse skyldes Pfizer. 27 (24) var under 60. Det betyr at tre av de nye, mistenkte dødsfallene etter vaksinering, var blant personer under 60 år.

Graviditet og amming Det er 225 (207) bivirkningsmeldinger blant "Graviditet, puerperale og perinatale lidelser Eks: Spontanabort." Det tilsvarer en økning på 18 meldinger. Det oppgis ikke hva disse skadene gjelder eller om hvordan det gikk/går med babyen og mor. Diebarn Sitat fra bivirkningsrapporten 22. november 2022: "Det er mottatt og behandlet 53 meldinger på barn under 5 år som gjelder diebarn som ikke selv er vaksinert, men hvor mor som ammer har fått vaksine." Hva skjer med disse babyene? Det er ingen opplysninger utover dette som jeg kan finne.

Og nå kom "den store overraskelsen". Jeg har fulgt med på disse diebarna og vært i kontakt med legemiddelverket om babyene (uten noen forståelig forklaring), og nå har de bakt tallene inn i statistikken for alle barn under 5 år. Da styrkes min mistanke om at økningen blant diebarn er så høy at de helst ikke vil fortelle oss det. Dette er helt i tråd med hvordan både Bivirkningsrapporten og Ukerapporten har blitt forandret i disse årene. Når tallene begynner å bli bekymringsfulle (les: avslørende), så forsvinner de.*

I november 2022 var det "mindre enn 5" alvorlige meldinger i gruppen 5-11 år. Nå er det 9 alvorlige bivirkninger blant våre yngste babyer/barn. Les sitatet her:

Kommentarer til tabell 2: *Tabellen er oppdatert til også å inkludere meldinger som gjelder alle barn under 5 år. De fleste meldingene gjelder barn som ikke selv er vaksinert, men eksponert via mor gjennom vaksinasjon i svangerskap eller via morsmelk. I tidligere rapporter er disse meldingene omtalt for seg.

Menstruasjons- og blødningsforstyrrelser

Symptomer relatert til kjønnsorganene og bryst.

Eks: Brystsmerter, menstruasjonsforstyrrelser er nå kommet opp i totalt 38 099 meldinger. En økning på 8 446 .


41 % av bivirkningsmeldingene om menstruasjonsforstyrrelser i Norge dreier seg om kraftige blødninger. Også blødninger etter overgangsalder.​

Hva med dem som fikk AstraZenica ?

 • Antall doser: 148 191 (148 057**) pr. 11. april 2023.

 • 9 542 bivirkningsmeldinger total + 197 nye.

 • 825 alvorlige meldinger + 40 nye siden siste rapport

** Vaxzevria har ikke blitt satt i Norge siden 11. mars, men antall satte doser vil kunne øke da det også reflekterer vaksiner etterregistrert i SYSVAK på personer som har fått vaksine i utlandet. Pr. 30 mars 2021

 • Antall doser: 134 221

 • 2 985 bivirkningsmeldinger

 • 218 alvorlige og seks dødsfall.

 • Seks dødsfall

Økning etter at de sluttet å sette vaksinen i Norge:

 • det er en økning på 6 557 meldinger herav

 • 607 alvorlige

Tabell 8 viser at de er økt med 197 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser for AstraZenica og Jannson (de to vaksinene rapporteres sammen) Så problemet oppstår ikke bare ved Pfizer og Moderna.HJERTEPROBLEMER ETTER VAKSINERING Hjertebetennelser etter vaksinering: Nå finner jeg ikke igjen aldersfordelingen som fortalte alderen mer nøyaktig. 12- 29 år er et langt sprang. Siste rapport var det 8 barn under 17 år som hadde fått hjertebetennelse. Nå er det en økning på tre nye meldinger siden siste rapport, da i alderen 12 - 29 år. Totalt meldt inn blant de yngste:


Perikarditt 75 ​Myokarditt 29 ​Myoperikarditt 38 Les mer her Mistenkte blodpropper etter vaksinering. Les mer her


Til slutt:

Sitat: "Vaksiner som er fjernet eller har vært tilbudt utenom koronavaksinasjonsprogrammet: • Nuvaxovid (Novavax): har vært tilbudt i vaksinasjonsprogrammet. Fra og med 01.01.2023 er det ikke lenger mulig å bestille Nuvaxovid. Det er ikke avklart om det vil bli ytterligere leveranser av denne vaksinen til Norge. • Vaxzevria (AstraZeneca): I mai 2021 besluttet Regjeringen å ta denne vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. • Jcovden (Janssen): har vært tilbudt utenom vaksinasjonsprogrammet. Denne vaksinen tilbys ikke lenger i Norge."Beskjed fra LegemiddelverketMeld på nytt Meldingene gir et øyeblikksbilde på meldetidspunktet og vi vet ikke alltid hvor lenge symptomene varer. Vi oppfordrer derfor lege eller den vaksinerte å melde på nytt med oppdaterte opplysninger ved langvarige og vedvarende symptomer.

366 visninger

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
bottom of page